ganglial


From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48:

Gangliac \Gan"gli*ac\, Ganglial \Gan"gli*al\, a. (Anat.)
   Relating to a ganglion; ganglionic. Gangliate
Feedback Form